የመጠጥ ውሃ ግንባታ ፕሮጀክቶች

የመጠጥ ውሃ ግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር በቦታ፣የውል መጠን በብር፣ውል የተያዘበት ቀን፣ጊዜና አሁን ያለበት ደረጃ 

ተቁ. የፕሮጀክት ስም ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ ውል መጠን ከቫት ጋር የውል ቀን(ዓ/ም) ጊዜ በቀናት ያለበትሁኔታ
1 ወይን ውሃ ቁ.2 መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም ቢቡኝ 25,755,887.55 10/3/2011 270  
2 መራዊ  ገሽማ መጠጥ ውኃ ምእራብ ጎጃም መራዊ  19,259,942.97

9/24/2011

240  
3 ዳንግላ ገሽማ መጠጥ ውኃ

አዊ ዞን ዳንግላ

18,295,554.75 09/24/2011 240  
4 ፍኖተ ሰላም ገሽማ መጠጥ ውኃ

ምእ/ጎጃም ፍኖተ ሰላም

19,259,942.97 09/24/2011 240  
5 አቅኝ መጠጥ ውኃ

ዋግኸምራ ሳህላ ሰየምት

23,722,276.68 09/19/2011  360  
6 ኒቋራ መጠጥ ውኃ

ደ/ጎንደር ዕብናት

7,102,860.85 25/08/2011  240  
7 ቻግኒ ገሽማ መጠጥ ውኃ አዊ ዞን ቻግኒ 16,521,213.33 06/08/2011 240  
8 እንጅባራ ገሽማ መጠጥ ውኃ አዊ ዞን እንጅባራ 17,390,678.30 06/08/2011  240  
9 ወረታ ደረቅ ወደብ መጠጥ ውኃ ደ/ጎንደር ወረታ 21,183,918.96  06/07/2011   120  
10 አማኑኤል ገሽማ መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም  አማኑኤል 16,521,611.02  09/07/2011  240  
11 አዋሰል ቆጋ መጠጥ ውኃ

ሰ/ጎንደር ጃናሞራ

20,593,072.61   04/07/2011   240  
12 ጉሃላ መጠጥ ውኃ

ማዕከላዊ ጎንደር

9,206,845.04  05/04/2011   240  

 

ተቁ. የፕሮጀክት ስም ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ ውል መጠን ከቫት ጋር የውል ቀን ጊዜ በወራት ያለበትሁኔታ
1 ወገዳድ መጠጥ ውኃ  ምእራብ ጎጃም / 11,638,187.80
-
- የተጠናቀቀ
2 ዳራ መጠጥ ውኃ  ሰሜን ጎንደር/ ዳባት ወረዳ 31,792,885.22 - - የተጠናቀቀ
3 እንቆይ መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም ደባይጥላትግን           3,254,398.37 18,Mar 2015 6 የተጠናቀቀ
4 ጎኖ ሚካኤል መጠጥ ውኃ ደ/ጎንደር አንዳቤት           5,902,197.80 25 MAR,2015 4 የተጠናቀቀ
5 ጣይመን መጠጥ ውኃ  ሰ/ጎንደር ምስ/በለሳ           1,266,605.61 01 Feb,2016 3 የተጠናቀቀ
6 ሰረቀ ብርኃን መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሁለትጁነሴ           1,598,033.52 09,Jan 1015 6 የተጠናቀቀ
7 አውጃ መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሁለትጁነሴ           3,709,766.22 09,Jan 1015 6 የተጠናቀቀ
8 ቀራኒዮ መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሁለትጁነሴ         12,252,935.36 30-Mar-14 7 የተጠናቀቀ
9 መርገጭ መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሸበል በረንታ         20,181,314.32 30-Mar-14 8 የተጠናቀቀ
10 ቃላይ ሾሊት መጠጥ ውኃ ሰ/ ጎንደር           5,820,821.47 7-Dec-15 6 የተጠናቀቀ
11 በረዋ  መጠጥ ውኃ ዋግኅምራ         13,247,368.22 11-Mar-16 6 የተጠናቀቀ
12 ሚጢቆሎ መጠጥ ውኃ ሰ/ ወሎ           7,856,303.36 7-Dec-15 6 የተጠናቀቀ
13 ቢላቻ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን         12,180,660.11 7-Dec-15 7 የተጠናቀቀ
14 ሃረዋ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን           8,218,404.42 7-Dec-15 6 የተጠናቀቀ
15 መዲኔ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን           5,541,005.10 7-Dec-15 6 የተጠናቀቀ
16 በላ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን           5,034,622.06 11-Mar-16 6 የተጠናቀቀ
17 አሊዮ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን         10,767,003.02 11-Mar-16 7 የተጠናቀቀ
18 ኒቋራ መጠጥ ውኃ ደ/ጎንደር/ እብናት         21,058,737.01 7-Dec-15 10 የተጠናቀቀ
19 አዳንሳ መጠጥ ውኃ  ደ/ጎንደር         16,072,907.37 11-Mar-16 7 የተጠናቀቀ
20 ድኃወዲህ መጠጥ ውኃ  ሰ/ወሎ         19,040,047.24 4-Feb-16 10 የተጠናቀቀ
21 በዋ መጠጥ ውኃ ሰ/ወሎ           6,877,336.52 4-Feb-16 6 የተጠናቀቀ
22 መቅደላ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ           3,872,551.52 4-Feb-16 4 የተጠናቀቀ
23 አቦልድ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ           3,360,056.87 11-Mar-16 6 የተጠናቀቀ
24 አራራ መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም           8,791,959.55 27-May-16 8 የተጠናቀቀ
25 ቦፋ ቁጥር-1 መጠጥ  ውኃ ሰ/ወሎ         33,982,109.59 27-May-16 12 የተጠናቀቀ
26 ወሎ ዩኒቨርስቲ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ ደሴ ከተማ         11,805,159.11 20-Jan-17 6 የተጠናቀቀ
27 ገርባ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ           2,158,663.31 27-May-16 4 የተጠናቀቀ
28 ገሰስ  መጠጥ ውኃ ምስ.ጎ/እነብሴ/         30,912,771.17 27-May-16 12 የተጠናቀቀ
29 አንዳሳ ጸበል ምእ/ጎጃም ባ/ዳር ዙሪያ               747,192.20 22-Jun-17 2 የተጠናቀቀ
30 ሙጢፍቻ  ኦሮ/ብሄ/ዞን           3,772,521.42 27-May-16 120 የተጠናቀቀ
31 አንዳሳ ጸበል ምእ/ጎጃም ባ/ዳር ዙሪያ               747,192.20 22-Jun-17 2 የተጠናቀቀ
32 ቡሆሮ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት  ሰ.ወሎ/ራያና ቆቦ/            8,504,169.64 3-Mar-17 6 የተጠናቀቀ
33 ጭጭቂት መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት ሰ.ጎንደር/ኪንፋዝ በገላ/         14,547,126.77 20-Mar-17 8 የተጠናቀቀ
34 ደን ዙሪያ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት አዊ/አንከሻ/         27,430,231.09 20-Mar-17 10 የተጠናቀቀ
35 ፈረስ ወጋ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት ምዕ.ጎ/ባዳር ዙሪያ/         13,048,254.21 16-Mar-17 240 የተጠናቀቀ
36 ቦፋ ቁጥር 2 መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ/ሀብሩ/           7,277,841.91 20-Mar-17 5 የተጠናቀቀ
37 ዳጊ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ምዕ.ጎ/ሜጫ/         14,452,650.78 17-Mar-17 240 የተጠናቀቀ
38 ሸክላ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ኦሮ.ብሄ.ዞን/ደዋ ጨፋ/         26,443,919.44 17-Mar-17 12 በሙከራ ላይ ያለ
39 ግልገል አባይ ምዕ.ጎ/ሜጫ/           1,767,507.45 15-Apr-16 3 የተጠናቀቀ
40 ፈረስ ሜዳ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት ምስ.ጎ/እነብሴ/         74,788,601.99 7-Apr-17 16 የተጠናቀቀ
41 አማራ ዲዛይን ካፍቴሪያ ባ/ዳር               792,659.35 22-May-17 120 የተጠናቀቀ
42 ሙቲፈቻ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ኦሮ/ልዩ ዞን/ጅሌጥሙጋ/         12,328,267.33 22-May-17 240 የተጠናቀቀ
43 ባህርዳር ጨርቃጨርቅ ማጠራቀሚያ ጋን ባ/ዳር           1,327,631.62 16-Mar-17 5 የተጠናቀቀ
44 ደብረ ዘይት መውፕ አዊ//         12,328,267.33 27-May-16 6 የተጠናቀቀ
45 ላምገጅ መውፕ ምስ.ጎ/ባሶሊበን/         12,328,267.33 7-Apr-17 180 የተጠናቀቀ
46 ወቄጣ መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ/መቄት/         12,328,267.33 5-Jul-17 9 የተጠናቀቀ
47 ገነቴ መጠጥ ውኃ ደ.ወሎ//           8,846,700.77 15-Jan-17 6 የተጠናቀቀ
48 ቆቦ ጊራና መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ//           3,450,838.94 21-Mar-18 7 የተጠናቀቀ
49 አብዲቆም መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ/ዋድላ/         11,805,159.11 3-Jul-17 8 የተጠናቀቀ
50 የደድገመኝ መጠጥ ውኃ ደ.ጎን/አንዳቤት/         26,443,919.44 23-May-17 14 19-Feb-00
51 አርባጽጓር መጠጥ ውኃ ሰ.ጎንደር/በለሳ/         11,993,456.06 8-Jun-17 2 የተጠናቀቀ
52 ጋንጋ መጠጥ ውኃ ጋይንት           5,976,654.81 23-May-17 12 በሙከራ ላይ ያለ
53 አርሶ አምባ መጠጥ ውኃ ሰ.ሸዋ//         14,747,717.23 2-Jun-17 10 በግንባታ ላይ ያለ
54 ደ/ብርሃን ዩኒቨርስቲ መጠጥ ውኃ ደ.ብርሃን         43,360,623.73 28-Nov-17 9 በግንባታ ላይ ያለ
55 ሞጣ ኢንዱስትሪ ፓርከ  ሞጣ         13,795,266.91 17-Mar-17 8 በግንባታ ላይ ያለ
56 ድጎጽዮን መውፕ ምስ.ጎ/ቢቡኝ/         29,496,497.57 0-Jan-00 6 በግንባታ ላይ ያለ
57 አለም ገና መውፕ አዊ.ዞ/አየሁ ጓጉሳ/         86,211,020.59 7-Apr-17 14 በግንባታ ላይ ያለ
58 መካነየሱስ መውፕ እስቴ         26,121,696.68 20-Mar-18 9 በግንባታ ላይ ያለ
59 ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ባ/ዳር ከተማ            8,503,008.37 24-Apr-18 3 በግንባታ ላይ ያለ
60 ከሚሴ ከተማ መውፕ ከሚሴ ከተማ           1,450,485.42 14-May-18 3 በግንባታ ላይ ያለ
61 ደብረ ብርሃን ከተማ መውፕ ደ.ብርሃን ከተማ         41,195,585.28 18-May-18 13 በግንባታ ላይ ያለ
62 ፈረስ ቤት  መጠጥ ውኃ ፈረስ ቤት         19,940,299.47 4/6/2018 10 በግንባታ ላይ ያለ
63 መንታ ውኃ መጠጥ ውኃ አዊ ብ/ዞን           19,494,000.93 Jun-19-2018   በግንባታ ላይ ያለ
64 ፊጦ መጠጥ ውኃ ደ.ወሎ/ተንታ አጅባር/         26,503,617.46 25-Jun-18 12 በግንባታ ላይ ያለ
65 ሊበን መጠጥ ውኃ  ምእ/ጎጃም /ሊበን   - - - በግንባታ ላይ ያለ
66 ማሻህ መጠጥ ውኃ ፕሮጀክት  ዋግኅምራ/ ሳህላ   - - - በግንባታ ላይ ያለ
67 ጣና ፍሎራ አበባ እርሻ ምእ/ ጎጃም/ ባ/ዳር ዙሪያ  - - - በግንባታ ላይ ያለ
68 አቡነሃራ ገዳም፤ ባ/ዳር  ዙሪያ 25,060,741.21
- 8 በግንባታ ላይ ያለ
69 ይፋግ ሊቦ ከምከም 8,111,305.72 - 4 በግንባታ ላይ ያለ
 70 ሁሞ ሃብሩ 14,295,843.86 - 5 በግንባታ ላይ ያለ
Hits: 32795

Who's online

We have 224 guests and no members online

HOT NEWS

Similar Items