የመጠጥ ውሃ ግንባታ ፕሮጀክቶች

የመጠጥ ውሃ ግንባታ ፕሮጀክቶች ዝርዝር በቦታ፣የውል መጠን በብር፣ውል የተያዘበት ቀን፣ጊዜና አሁን ያለበት ደረጃ 

ተቁ. የፕሮጀክት ስም ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ የውል መጠን ከቫት ጋር የውል ቀን(ዓ/ም) ጊዜ ያለበትሁኔታ
1 ወይን ውሃ ቁ.2 መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም ቢቡኝ 25,755,887.55 10/3/2011 270 ቀን
 
2 መራዊ  ገሽማ መጠጥ ውኃ ምእራብ ጎጃም መራዊ  19,259,942.97

9/24/2011

240 ቀን
 
3 ዳንግላ ገሽማ መጠጥ ውኃ

አዊ ዞን ዳንግላ

18,295,554.75 09/24/2011 240 ቀን
 
4 ፍኖተ ሰላም ገሽማ መጠጥ ውኃ

ምእ/ጎጃም ፍኖተ ሰላም

19,259,942.97 09/24/2011 240 ቀን
 
5 አቅኝ መጠጥ ውኃ

ዋግኸምራ ሳህላ ሰየምት

23,722,276.68 09/19/2011  360 ቀን
 
6 ኒቋራ መጠጥ ውኃ

ደ/ጎንደር ዕብናት

7,102,860.85 25/08/2011  240 ቀን
 
7 ቻግኒ ገሽማ መጠጥ ውኃ አዊ ዞን ቻግኒ 16,521,213.33 06/08/2011 240 ቀን
 
8 እንጅባራ ገሽማ መጠጥ ውኃ አዊ ዞን እንጅባራ 17,390,678.30 06/08/2011  240 ቀን
 
9 ወረታ ደረቅ ወደብ መጠጥ ውኃ ደ/ጎንደር ወረታ 21,183,918.96  06/07/2011   120 ቀን
 
10 አማኑኤል ገሽማ መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም  አማኑኤል 16,521,611.02  09/07/2011  240 ቀን
 
11 አዋሰል ቆጋ መጠጥ ውኃ

ሰ/ጎንደር ጃናሞራ

20,593,072.61   04/07/2011   240ቀን
 
12 ጉሃላ መጠጥ ውኃ

ማዕከላዊ ጎንደር

9,206,845.04  05/04/2011   240ቀን  
13 ወገዳድ መጠጥ ውኃ  ምእራብ ጎጃም / 11,638,187.80
-
- የተጠናቀቀ
14 ዳራ መጠጥ ውኃ  ሰሜን ጎንደር/ ዳባት ወረዳ 31,792,885.22 - - የተጠናቀቀ
15 እንቆይ መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም ደባይጥላትግን           3,254,398.37 18,Mar 2015 6 ወር
የተጠናቀቀ
16 ጎኖ ሚካኤል መጠጥ ውኃ ደ/ጎንደር አንዳቤት           5,902,197.80 25 MAR,2015 4 ወር
የተጠናቀቀ
17 ጣይመን መጠጥ ውኃ  ሰ/ጎንደር ምስ/በለሳ           1,266,605.61 01 Feb,2016 3 ወር
የተጠናቀቀ
18 ሰረቀ ብርኃን መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሁለትጁነሴ           1,598,033.52 09,Jan 1015 6 ወር
የተጠናቀቀ
19 አውጃ መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሁለትጁነሴ           3,709,766.22 09,Jan 1015 6 ወር
የተጠናቀቀ
20 ቀራኒዮ መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሁለትጁነሴ         12,252,935.36 30-Mar-14 7 ወር
የተጠናቀቀ
21 መርገጭ መጠጥ ውኃ  ምስ/ጎጃም ሸበል በረንታ         20,181,314.32 30-Mar-14 8 ወር
የተጠናቀቀ
22 ቃላይ ሾሊት መጠጥ ውኃ ሰ/ ጎንደር           5,820,821.47 7-Dec-15 6 ወር
የተጠናቀቀ
23 በረዋ  መጠጥ ውኃ ዋግኅምራ         13,247,368.22 11-Mar-16 6 ወር
የተጠናቀቀ
24 ሚጢቆሎ መጠጥ ውኃ ሰ/ ወሎ           7,856,303.36 7-Dec-15 6 ወር
የተጠናቀቀ
25 ቢላቻ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን         12,180,660.11 7-Dec-15 7 ወር
የተጠናቀቀ
26 ሃረዋ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን           8,218,404.42 7-Dec-15 6 ወር
የተጠናቀቀ
27 መዲኔ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን           5,541,005.10 7-Dec-15 6 ወር
የተጠናቀቀ
28 በላ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን           5,034,622.06 11-Mar-16 6 ወር
የተጠናቀቀ
29 አሊዮ መጠጥ ውኃ አሮ/ ብ/ዞን         10,767,003.02 11-Mar-16 7 ወር
የተጠናቀቀ
30 ኒቋራ መጠጥ ውኃ ደ/ጎንደር/ እብናት         21,058,737.01 7-Dec-15 10 ወር
የተጠናቀቀ
31 አዳንሳ መጠጥ ውኃ  ደ/ጎንደር         16,072,907.37 11-Mar-16 7 ወር
የተጠናቀቀ
32 ድኃወዲህ መጠጥ ውኃ  ሰ/ወሎ         19,040,047.24 4-Feb-16 10 ወር
የተጠናቀቀ
33 በዋ መጠጥ ውኃ ሰ/ወሎ           6,877,336.52 4-Feb-16 6 ወር
የተጠናቀቀ
34 መቅደላ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ           3,872,551.52 4-Feb-16 4 ወር
የተጠናቀቀ
35 አቦልድ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ           3,360,056.87 11-Mar-16 6 ወር
የተጠናቀቀ
36 አራራ መጠጥ ውኃ ምስ/ጎጃም           8,791,959.55 27-May-16 8 ወር
የተጠናቀቀ
37 ቦፋ ቁጥር-1 መጠጥ  ውኃ ሰ/ወሎ         33,982,109.59 27-May-16 12 ወር
የተጠናቀቀ
38 ወሎ ዩኒቨርስቲ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ ደሴ ከተማ         11,805,159.11 20-Jan-17 6 ወር
የተጠናቀቀ
39 ገርባ መጠጥ ውኃ ደ/ወሎ           2,158,663.31 27-May-16 4 ወር
የተጠናቀቀ
40 ገሰስ  መጠጥ ውኃ ምስ.ጎ/እነብሴ/         30,912,771.17 27-May-16 12 ወር
የተጠናቀቀ
41 አንዳሳ ጸበል ምእ/ጎጃም ባ/ዳር ዙሪያ               747,192.20 22-Jun-17 2 ወር
የተጠናቀቀ
42 ሙጢፍቻ  ኦሮ/ብሄ/ዞን           3,772,521.42 27-May-16 120 ወር
የተጠናቀቀ
43 አንዳሳ ጸበል ምእ/ጎጃም ባ/ዳር ዙሪያ               747,192.20 22-Jun-17 2 ወር
የተጠናቀቀ
44 ቡሆሮ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት  ሰ.ወሎ/ራያና ቆቦ/            8,504,169.64 3-Mar-17 6 ወር
የተጠናቀቀ
45 ጭጭቂት መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት ሰ.ጎንደር/ኪንፋዝ በገላ/         14,547,126.77 20-Mar-17 8 ወር
የተጠናቀቀ
46 ደን ዙሪያ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት አዊ/አንከሻ/         27,430,231.09 20-Mar-17 10 ወር
የተጠናቀቀ
47 ፈረስ ወጋ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት ምዕ.ጎ/ባዳር ዙሪያ/         13,048,254.21 16-Mar-17 240 ቀን
የተጠናቀቀ
48 ቦፋ ቁጥር 2 መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ/ሀብሩ/           7,277,841.91 20-Mar-17 5 ወር
የተጠናቀቀ
49 ዳጊ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ምዕ.ጎ/ሜጫ/         14,452,650.78 17-Mar-17 240 ቀን
የተጠናቀቀ
50 ሸክላ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ኦሮ.ብሄ.ዞን/ደዋ ጨፋ/         26,443,919.44 17-Mar-17 12 ወር
በሙከራ ላይ ያለ
51 ግልገል አባይ ምዕ.ጎ/ሜጫ/           1,767,507.45 15-Apr-16 3 ወር
የተጠናቀቀ
52 ፈረስ ሜዳ መጠጥ ውሃ ፕሮጀከት ምስ.ጎ/እነብሴ/         74,788,601.99 7-Apr-17 16 ወር
የተጠናቀቀ
53 አማራ ዲዛይን ካፍቴሪያ ባ/ዳር               792,659.35 22-May-17 120 ቀን
የተጠናቀቀ
54 ሙቲፈቻ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ኦሮ/ልዩ ዞን/ጅሌጥሙጋ/         12,328,267.33 22-May-17 240 ቀን
የተጠናቀቀ
55 ባህርዳር ጨርቃጨርቅ ማጠራቀሚያ ጋን ባ/ዳር           1,327,631.62 16-Mar-17 5 ወር
የተጠናቀቀ
56 ደብረ ዘይት መውፕ አዊ//         12,328,267.33 27-May-16 6 ወር
የተጠናቀቀ
57 ላምገጅ መውፕ ምስ.ጎ/ባሶሊበን/         12,328,267.33 7-Apr-17 180 ቀን
የተጠናቀቀ
58 ወቄጣ መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ/መቄት/         12,328,267.33 5-Jul-17 9 ወር
የተጠናቀቀ
59 ገነቴ መጠጥ ውኃ ደ.ወሎ//           8,846,700.77 15-Jan-17 6 ወር
የተጠናቀቀ
60 ቆቦ ጊራና መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ//           3,450,838.94 21-Mar-18 7 ወር
የተጠናቀቀ
61 አብዲቆም መጠጥ ውኃ ሰ.ወሎ/ዋድላ/         11,805,159.11 3-Jul-17 8 ወር
የተጠናቀቀ
62 የደድገመኝ መጠጥ ውኃ ደ.ጎን/አንዳቤት/         26,443,919.44 23-May-17 14 ወር
19-Feb-00
63 አርባጽጓር መጠጥ ውኃ ሰ.ጎንደር/በለሳ/         11,993,456.06 8-Jun-17 2 ወር
የተጠናቀቀ
64 ጋንጋ መጠጥ ውኃ ጋይንት           5,976,654.81 23-May-17 12 ወር
በሙከራ ላይ ያለ
65 አርሶ አምባ መጠጥ ውኃ ሰ.ሸዋ//         14,747,717.23 2-Jun-17 10 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
66 ደ/ብርሃን ዩኒቨርስቲ መጠጥ ውኃ ደ.ብርሃን         43,360,623.73 28-Nov-17 9 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
67 ሞጣ ኢንዱስትሪ ፓርከ  ሞጣ         13,795,266.91 17-Mar-17 8 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
68 ድጎጽዮን መውፕ ምስ.ጎ/ቢቡኝ/         29,496,497.57 0-Jan-00 6 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
69 አለም ገና መውፕ አዊ.ዞ/አየሁ ጓጉሳ/         86,211,020.59 7-Apr-17 14 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
70 መካነየሱስ መውፕ እስቴ         26,121,696.68 20-Mar-18 9 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
71 ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ባ/ዳር ከተማ            8,503,008.37 24-Apr-18 3 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
72 ከሚሴ ከተማ መውፕ ከሚሴ ከተማ           1,450,485.42 14-May-18 3 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
73 ደብረ ብርሃን ከተማ መውፕ ደ.ብርሃን ከተማ         41,195,585.28 18-May-18 13 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
74 ፈረስ ቤት  መጠጥ ውኃ ፈረስ ቤት         19,940,299.47 4/6/2018 10 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
75 መንታ ውኃ መጠጥ ውኃ አዊ ብ/ዞን           19,494,000.93 Jun-19-2018   በግንባታ ላይ ያለ
76 ፊጦ መጠጥ ውኃ ደ.ወሎ/ተንታ አጅባር/         26,503,617.46 25-Jun-18 12 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
77 ሊበን መጠጥ ውኃ  ምእ/ጎጃም /ሊበን   - - - በግንባታ ላይ ያለ
78 ማሻህ መጠጥ ውኃ ፕሮጀክት  ዋግኅምራ/ ሳህላ   - - - በግንባታ ላይ ያለ
79 ጣና ፍሎራ አበባ እርሻ ምእ/ ጎጃም/ ባ/ዳር ዙሪያ  - - - በግንባታ ላይ ያለ
80 አቡነሃራ ገዳም፤ ባ/ዳር  ዙሪያ 25,060,741.21
- 8 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
81 ይፋግ ሊቦ ከምከም 8,111,305.72 - 4 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
 82 ሁሞ ሃብሩ 14,295,843.86 - 5 ወር
በግንባታ ላይ ያለ
83 ጋግሮ ኦሮሚያ ዞን  2,871,285.81 25-10-2011 4 ወር  
84 ኩል መስክ ሰ/ወሎ 16,901,468.96 26-10-2011 9 ወር  
85 ቦኖች ደ/ወሎ  6,368,827.81 28-01-2012 4 ወር  
86 ድማማ አዊ 3,367,204.05 24-03-2012 4ወር  
87 አይናባ ማ/ጎንደር 2,609,429.82 22-02-2012 2 ወር
 
88 ገነቴ ደ/ውሎ 6,748,228.92 25-02-2012 6 ወር
 

 

Hits: 43590

Who's online

We have 131 guests and no members online

Similar Items